Dobar putnik je onaj koji ne zna kamo ide, a savršeni je putnik onaj koji ne zna odakle je došao.

 

Lin Yutang

 

Pin It