Ljudi stare, ali ne sazrijevaju.

 Alphonse Daudet

Pin It