Prepreke su one strašne stvari koje ugledaš 

u trenutku kada skineš oči sa svog cilja.

 

Henry Ford

Pin It