Ako želiš da se o nečemu govori, pitaj muškarca; ako želiš da nešto bude napravljeno, pitaj ženu.

 

 Margaret Thatcher

 

Pin It