Ljubav je rijedak cvijet

koji ne niče na velikim cestama.


A. Theuriet

Pin It