Voleo sam jesen. Jedino godišnje doba koje je Bog osmislio 

samo da bi stavio svu lepotu u njega.

 

Lee Maynard

Pin It